Informacja o połączeniu Hydropress SE i Hydropress sp. z o. o.

Informacja o połączeniu Hydropress SE i Hydropress sp. z o. o.

  • Data publikacji:20.04.2022

Informacja o połączeniu Hydropress SE poprzez przejęcie spółki Hydropress Sp. z o.o.

Rada Administrująca Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku, działając na podstawie art. 500 § 2  1 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 20 kwietnia 2022 roku został uzgodniony i przyjęty plan połączenia spółki Hydropress Spółka Europejska (Spółka Przejmująca) ze spółką Hydropress Sp. z o.o. z siedzibą w Miszewku (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Hydropress Spółka Europejska  całego majątku Spółki Przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejęcie nastąpi w trybie połączenia uproszczonego zgodnie z art. 516 § 6 KSH.