Wyniki postępowania ofertowego

Wyniki postępowania ofertowego

  • Data publikacji: 9.10.2018

W wyniku ogłoszonego postępowania konkursowego w przedmiocie wykonania usługi doradczej uwzględniającej przeprowadzanie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfkowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, uprzejmie informujemy, że nastąpiło rozsztrzygnięcie konkursu i wybór oferenta.