Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonania audytu pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonania audytu pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego

  • Data publikacji: 26.09.2018

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do złożenia oferty w zakresie wykonania usługi doradczej uwzględniającej przeprowadzanie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfkowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach wymagań konkursu POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18 zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców, poddziałanie 2.3.5. Design dla Przedsiębiorców, k który to konkurs został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowania (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału Zamawiającego (Wnioskodawcy) oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego Zamawiającego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.

Potencjał Zamawiającego ( Wnioskodawcy) należy rozumieć jako posiadanie przez Zamawiającego określonych zasobów (ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych) do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Zamawiającego (wnioskodawcy) profesjonalnego procesu finansowego.

Audyt powinien uwzględniać następujące elementy:

  1. Działalność firmy i cele strategiczne;
  2. Opis produktu będącego przedmiotem projektu (cechy, funkcjonalności, przeznaczenie);
  3. Analiza otoczenia rynkowego (pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego proejktu wzroczniego);
  4. Analiza oferty produktowej;
  5. Analiza potencjału organizacyjnego;
  6. Analiza potencjału technologicznego;
  7. Analiza potencjału infrastrukturalnego;
  8. Analiza potencjału finansowego;
  9. Wnioski i Rekomendacje.

Termin składania ofert: 05-10-2018

Adres email, na który należy wysłać ofertę: bhe@hs-system.pl

Szczegółowe informacje: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9614