Zawiadomienie o planowanym połączeniu Hydropress Serwis sp. z o.o. ze spółką Cleanprofit sp. z o.o.

Zawiadomienie o planowanym połączeniu Hydropress Serwis sp. z o.o. ze spółką Cleanprofit sp. z o.o.

  • Data publikacji: 16.08.2017

Działając jako Prezes Zarządu spółki Cleanprofit sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu spółki Hydropress Serwis sp. z o. o. w związku z planowanym połączeniem spółki Cleanprofit sp. z o.o. (KRS 0000497504), oraz Hydropress Serwis sp. z o.o. (KRS 0000243789), na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki Hydropress Serwis sp. z o.o. (spółki przejmowanej) na Cleanprofit sp. z o.o. (spółki przejmującej) zawiadamiam o planowanym połączeniu na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Stronami w dniu 16.08.2017 r.