Co wyróżnia nasze myjnie?

Hydropress Spółka Europejska to czołowy polski producent bezdotykowych myjni samochodowych, odnoszący sukcesy w branży hydrauliki siłowej od 2005 roku. Spółka utrzymuje wieloletnią pozycję leadera wśród dostarczanych urządzeń na rynku Europy Środkowo - Wschodniej, oferując swoim klientom autorski produkt w postaci zaawansowanej technologii ekologicznego i bezdotykowego mycia pojazdów.

zbierające doświadczenie i kompetencje 20 lat pracy w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji myjni samoobsługowych dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych z kraju oraz zza granicy.

Koncept łączy w sobie ekonomikę oraz popularność wśród klientów i inwestorów biznesowego modelu myjni samoobsługowych z najnowszymi trendami w zakresie ekologii oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

Nasze rozwiązanie wychodzi naprzeciw obecnym trendom oraz sytuacji rynkowej optymalizując zużycie energii, wody oraz ścieków, niwelując tym samym koszty operacyjne do poziomu nieosiągalnego dla myjni standardowych.

W rezultacie, właściciel myjni pasywnej może zaoferować nie tyle ultra ekologiczną i zasobooszczędną myjnię samoobsługową, ale jest także w stanie świadczyć usługę po cenie, która, w najlepszym wypadku, będzie kosztem operacyjnym dla lokalnej konkurencji. 

Dowiedz się więcej

Podejście do środowiska naturalnego oraz jego zasobów z szacunkiem, w celu stworzenia neutralnych środowiskowo rozwiązań, które będą spełniały coraz wyższe normy środowiskowe w zakresie wody, ścieków, energii elektrycznej oraz cieplnej. 

Decydując się na inwestycję w myjnię samoobsługową należy mieć na uwadze co najmniej 15-letni horyzont działalności operacyjnej, podczas którego zaostrzeniu ulegną przepisy oraz normy środowiskowe. Rozwiązania Hydropress wychodzą naprzeciw przewidywanym trendom oraz zmianom w otoczeniu regulacyjnym, tworząc już dziś rozwiązania spełniające normy przyszłości.

Zastosowanie systemu recyrkulacji wody (HydroFlow) jak również pomp ciepła oraz systemu zintegrowanej fotowoltaiki (PV) umożliwi istotne ograniczenie zużycia energii pochodzącej ze źródeł zewnętrznych, a w przypadku dostępności terenu pod dalszą rozbudowę instalacji fotowoltaicznej, zupełną samowystarczalność energetyczną.

Pasywna Myjnia Samoobsługowa to myjnia ze wszech miar ekonomiczna zarówno dla właściciela jak i dla użytkownika. Optymalizacja zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej, zmniejszenie konsumpcji wody oraz ilość generowanych ścieków przedkłada się wprost na obniżenie jednostkowego kosztu świadczonej usługi oraz zwiększenie potencjalnej marży operacyjnej. 

Myjnia Ekonomiczna to także myjnia agregująca dane operacyjne myjni (temperatura kotła, ciśnienie wody, inne wybrane parametry) oraz udostępniające je użytkownikowi w trybie online w celu analizy trendów, danych historycznych oraz anomalii. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zarządzanie myjnią staje się efektywniejsze a przez to bardziej ekonomiczne.

Myjnia Ekonomiczna to myjnia zintegrowana z systemem franczyzowym Hydropress a przez to posiadająca dostęp do ogólnokrajowych systemów dla flot pojazdów co korzystnie wpływa na poziom generowanych obrotów. 

Myjnia Efektywna to myjnia inteligenta, zdolna do optymalizacji swojej pracy w oparciu o systemy sensorów, czujników oraz sond połączonych z układami komputerowymi zlokalizowanymi obrębie myjni jak również wspieranymi mocą obliczeniową chmury.

Myjnia Efektywna elastycznie dopasowuje parametry operacyjne pracy poszczególnych układów do zmieniających się warunków zewnętrznych (pogoda, obłożenie klientów). 

Nasze autorskie rozwiązania (Hydroberry, system czujników mediów) zapewnia dostęp do danych z poszczególnych komponentów oraz systemów myjni co przedkłada się na zdalny dostęp do parametrów bieżących oraz historycznych.

Zapotrzebowanie na media do myjni

Gwarancją wysokiej dochodowości inwestycji w bezdotykową myjnię samochodową (pasywną) jest zlokalizowanie obiektu w miejscu o wysokim potencjale ekonomicznym. Wyznacznikami atrakcyjności ekonomicznej będzie przede wszystkim zlokalizowanie obiektu wśród szeroko pojętej infrastruktury usługowo-handlowej, w obrębie dużych osiedli mieszkaniowych, przy ruchliwych drogach lub w sąsiedztwie stacji paliw.

W ramach pakietu kompleksowej obsługi dostarczamy klientom technologię mycia bezdotykowego wraz ze wskazaniem optymalnej lokalizacji pod myjnię oraz niezbędną pomocą w procedowaniu spraw administracyjnych, w tym pozyskaniu pozwolenia na budowę obiektu.

Inwestycja w Pasywną Myjnie Samochodową  Hydropress charakteryzuje się wysoką rentownością. Z naszych szacunków wynika  , że po uwzględnieniu kosztów zmiennych  marża operacyjna (bez uwzględnienia kosztów stałych) może przekroczyć poziom 80 %!

Należy jednak pamiętać, że rentowność inwestycji w bezdotykową myjnię samochodową jest kształtowana przez szereg czynników indywidualnie zależnych od obiektu. Wzrost zyskowności inwestycji gwarantuje przede wszystkim przemyślany wybór lokalizacji oraz zapewnienie efektywności operacyjnej z wykorzystaniem  nisko awaryjnych i niezawodnych urządzeń Hydropress.

Dysponujemy sprawdzonym konceptem biznesowym, odnoszącym sukcesy zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym w Europie Środkowo-Wschodniej. W oparciu o najnowsze technologie Hydropress wykorzystujące najlepszej jakości materiały i oznaczone wysokim potencjałem ekonomicznym lokalizacje jesteśmy w stanie zaoferować stabilne i rentowne, długookresowe źródło przychodów.

Ze swojej strony staramy się zapewnić naszym klientom także dodatkową pulę pojazdów flotowych, która zwiększy poziom przychodów. Wspólnie z naszymi partnerami nieustannie pracujemy nad pogłębieniem integracji technicznej, biznesowej oraz marketingowo-sprzedażowej pomiędzy  myjniami naszych klientów a naszymi partnerami. W ten sposób budujemy wartość dodaną dla naszych odbiorców oraz partnerów, również w okresie użytkowania myjni.

Zajmując szanowaną pozycję leadera wśród producentów bezdotykowych myjni samochodowych w Europie Środkowo–Wschodniej, obejmujemy 36 miesięczną gwarancją wszystkie nasze obiekty od momentu przekazania ich inwestorowi. Usługa serwisowa jest realizowana zarówno na ternie kraju jak i poza jego granicami. Oferujemy również obsługę serwisową myjni w ramach usługi pogwarancyjnej.

Stale podnosząc jakość i efektywność obsługi serwisowej oferujemy kompleksową pomoc inwestorowi przez rzeczowe i merytoryczne wsparcie telefoniczne, regularne przeglądy oraz usunięcie potencjalnych awarii bezpośrednio na miejscu przez wykwalifikowanego pracownika Hydropress.

Wierzymy, że sprawna obsługa serwisowa to gwarancja zadowolenia inwestora oraz wyznacznik dbałości o ekonomikę funkcjonowania przedsiębiorstw wyposażonych w bezdotykową technologię mycia Hydropress.

Skontaktuj się z działem serwisu