Stock exchange reports

2021

25.01.2021
01/2021 Połączenie Hydropress SE z Hydropress Operations sp. z o. o.

2020

21.12.2020
25/2020 Informacja o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców spółki zależnej
03.12.2020
24/2020 Korekta raportu 23/2020 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Hydropress SE
02.12.2020
23/2020 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Hydropress SE w dniu 02.12.2020 r.
02.12.2020
22/2020 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 02.12.2020 r.
13.11.2020
21/2020 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Hydropress SE z Hydropress Operations Sp. z o.o.
05.11.2020
19/2020 Korekta raportu 18/2020 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
05.11.2020
20/2020 Informacja o postępowaniu układowym podmiotu zależnego
04.11.2020
18/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 02.12.2020 r.
30.10.2020
17/2020 Informacja o uzgodnieniu planu połączenia i pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Hydropress SE z Hydropress Operations Sp. z o.o.
01.10.2020
16/2020 Nabycie udziałów w spółce Hydropress Operations sp. z o. o.
09.09.2020
15/2020 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 09.09.2020 r.
09.09.2020
14/2020 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 09.09.2020 r.
13.08.2020
13/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09.09.2020 r.
13.08.2020
12/2020 Informacja o przyjęciu propozycji układowych przez podmiot zależny
29.07.2020
11/2020 Likwidacja spółki zależnej.
29.06.2020
10/2020 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 29.06.2020 r.
29.06.2020
09/2020 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Hydropress SE w dniu 29.06.2020
29.06.2020
08/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2020 r.
01.06.2020
07/2020 Informacja o Uchwale nr 407/2020 Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii C
01.06.2020
08/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2020 r.
09.04.2020
06/2020 Otwarcie Przyśpieszonego Postępowania układowego przez spółkę zależną.
17.02.2020
05/2020 Opóźniona informacja poufna: Złożenie przez Spółkę zależną wniosku o otwarcie Przyśpieszonego Postępowania Układowego
17.02.2020
04/2020 Podpisanie umowy ramowej z Grupą Lotos.
13.01.2020
3/2020 Likwidacja spółki Zależnej HYDROPRESS SE
07.01.2020
2/2020 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 07.01.2020 r.
07.01.2020
1/2020 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Hydropress SE w dniu 07.01.2020 r.

2019

10.12.2019
26/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07.01.2020 r.
27.11.2019
25/2019 Rezygnacja Członka Rady Administrującej
28.10.2019
24/2019 Powołanie Dyrektora Wykonawczego w Hydropress SE
02.10.2019
23/2019 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 02.10.2019 r.
02.10.2019
22/2019 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Hydropress SE w dniu 02.10.2019 r.
01.10.2019
21/2019 Informacja o podpisaniu Umowy Dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
18.09.2019
20/2019 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress SE zwołanego na dzień 02.10.2019 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza
05.09.2019
19/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 02.10.2019 r.
12.08.2019
18/2019 Rejestracja zmiany siedziby Emitenta
04.07.2019
17/2019 Informacja o wyniku postępowania ofertowego.
27.06.2019
16/2019 Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 27.06.2019 r.
27.06.2019
15/2019 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Hydropress SE w dniu 27.06.2019 r.
31.05.2019
14/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.06.2019
20.05.2019
13/2019 Informacja o wykreśleniu spółki zależnej z rejestru przedsiębiorców
29.01.2019
12/2019 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na WZA Hydropress SE w dniu 29.01.2019 r.
29.01.2019
11/2019 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 29.01.2019 r.
29.01.2019
10/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
29.01.2019
9/2019 Powiadomienie o transakcjach w trybie art 19 ust 1 rozporządzenie MAR
29.01.2019
8/2019 Korekta raportu 6/2019 Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust 3 rozporządzenia MAR
29.01.2019
7/2019 Korekta raportu 3/2019 Zawarcie porozumienia pomiędzy Hydropress SE a Fince Holding S. A. w sprawie integracji kapitałowej i operacyjnej
29.01.2019
6/2019 Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust 3 rozporządzenia MAR
29.01.2019
5/2019 Zawiadomienie w trybie art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie
29.01.2019
4/2019 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie
29.01.2019
3/2019 Zawarcie porozumienia pomiędzy Hydropress SE a Fince Holding S. A. w sprawie integracji kapitałowej i operacyjnej
03.01.2019
02/2019 - Korekta raportu nr 1/2019 Zwołanie NWZA na dzień 29.01.2019
02.01.2019
01/2019 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.01.2019

2018

22.10.2018
Zbycie udziałów w spółce zależnej
07.08.2018
Korekta raportu 15/2018 Hydropress SE z dnia 09.07.2018
07.08.2018
Uchwały podjęte podczas WZA Hydropress SE w dniu 07.08.2018 r.
07.08.2018
Lista akcjonariuszy powyżej 5 % na WZA Hydropress SE w dniu 07 sierpnia 2018
09.07.2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07 sierpnia 2018
03.07.2018
Uchwały podjęte podczas WZA Hydropress SE w dniu 03.07.2018
03.07.2018
Lista akcjonariuszy powyżej 5 % na WZA Hydropress w dniu 3 lipca 2018
15.06.2018
Zawiadomienia - korekta
05.06.2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 03.07.2018
29.05.2018
Rezygnacja członka Rady Administrującej
24.05.2018
Informacja uzyskana w trybie art 70 Ustawy o ofercie _korekta_
13.05.2018
Informacja uzyskana w trybie art 70 Ustawy o ofercie (korekta)
28.03.2018
Zmiana stanu posiadania
23.03.2018
Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania
23.03.2018
Informacja o zmianie stanu posiadania
23.03.2018
Otrzymana informacja w trybię art 19 ust 3 MAR
21.03.2018
Wykreślenie spółki zależnej z rejestru przedsiębiorców
22.02.2018
Likwidacja spółki zależnej
01.02.2018
Lista akcjonariuszy posidających co najmniej 5% na NWZA w dniu 01.02.2018
01.02.2018
Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 1 lutego 2018
10.01.2018
Wykreślenie spółki zależnej z rejestru KRS
05.01.2018
Zwoładnie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 01.02.2018

2017

21.12.2017
Sprostowanie Protokołu NWZA z dnia 13.12.2017
20.12.2017
Przejęcie mniejszościowego pakietu Cleanprofit sp. z o.o.
14.12.2017
Uchwała Rady Administrujacej w zakresie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B oraz serii C
14.12.2017
Przejęcie większościowego pakietu Cleanprofit sp. z o.o.
13.12.2017
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na NWZA
13.12.2017
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
15.11.2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
30.10.2017
Informacja o połączeniu spółek zależnych
09.10.2017
Wykreślenie spółki zależnej z rejestru przedsiębiorców
26.09.2017
Wykreślenie spółki zależnej z rejestrów przedsiębiorców
17.08.2017
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Material information
26.07.2017
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA
07.07.2017
Informacja o transkacji uzyskana w trybie art 19 Rozporządzenia MAR
07.07.2017
Informacja o transakcji uzyskania w trybie art 19 MAR
29.06.2017
Likwidacja spółki zależnej
29.06.2017
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
29.06.2017
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
01.06.2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
31.05.2017
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
09.05.2017
Rejestracja połączenia spółek zależnych
07.04.2017
Zakup udziałów oraz zmiana nazwy spółki zależnej
09.02.2017
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA
09.02.2017
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
03.02.2017
Likwidacja spółki zależnej
12.01.2017
Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2017
12.01.2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
09.01.2017
Połączenie spółek zależnych Połączenie spółek zależnych

2016

19.12.2016
Objęcie udziałów przez spółki zależne
28.11.2016
Połączenie spółek zależnych
18.10.2016
Zmiana adresu Spółki
07.10.2016
Likwidacja spółki zależnej
07.10.2016
Połączenie spółek zależnych
09.09.2016
Połączenie spółek zależnych
29.08.2016
Połączenie spółek zależnych
22.07.2016
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
20.07.2016
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
07.07.2016
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
29.06.2016
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA
13.04.2016
Korekta raportu ESPI nr 7/2016 - Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
13.04.2016
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
25.03.2016
Informacja o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych
25.03.2016
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
25.03.2016
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA
23.02.2016
Zmian stanu posiadania przez akcjonariusza
18.01.2016
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
18.01.2016
Informacja o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych

2015

11.11.2015
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
11.11.2015
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
09.09.2015
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
09.09.2015
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
09.09.2015
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
09.09.2015
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
09.09.2015
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
09.09.2015
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
09.09.2015
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
09.09.2015
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
09.07.2015
Lista akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% na WZA
06.05.2015
Zmiana Stanu posiadania przez akcjonariusza
02.04.2015
AERFINANCE SE lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WAZA

2014

15.12.2014
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na WAZA
30.10.2014
Zwiększenie Stanu Posiadania
25.06.2014
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na WAZA
13.05.2014
Ujawnienie stanu posiadania
10.04.2014
Ujawnienie stanu posiadania

2013

19.08.2013
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
15.07.2013
Informacja uzyskana od akcjonariusza w związku z art 69 Usatwy o ofercie
02.07.2013
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na WAZA
29.05.2013
Uzupełnienie/korekta do raportu bieżącego ESPI 6/2013
29.05.2013
Zmiana stanu posiadania akcji
29.05.2013
Korekta raportu bieżącego 3/2013
29.05.2013
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
29.05.2013
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
29.05.2013
Zmiana stanu posiadania akcji
29.05.2013
Zmiana stanu posiadania akcji
02.01.2013
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art 160 Ustawy o obrocie Instrumentami Finansowymi

2021

31.05.2021
6/2021 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021
06.05.2021
5/2021 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021
12.02.2021
02/2021 Zmiana terminu publikacji raportu IV kwartał 2020
04.01.2021
1/2021 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku HYDROPRESS SE

2020

30.12.2020
19/2020 Raport za okres 01.07.2020 – 30.09.2020 – Korekta
15.12.2020
18/2020 Raport za okres 01.07.2020-30.09.2020
30.11.2020
17/2020 Zmiana terminu publikacji raportu 3 kwartał 2020
09.11.2020
16/2020 Zmiana terminu publikacja za 3 kwartał
20.09.2020
15/2020 Raport Kwartalny 2Q2020
14.09.2020
14/2020 Stanowisko Rady Administrującej
31.08.2020
13/2020 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 12/2020 za II kwartał 2020 roku
17.08.2020
12/2020 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku
31.07.2020
11/2020 Raport Roczny 2019
22.06.2020
10/2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
09.06.2020
9/2020 Raport I kwartał 2020
14.05.2020
7/2020 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020
16.03.2020
6/2020 Korekta Raportu kwartalnego 4Q2019
10.03.2020
5/2020 Raport za 4Q 2019 - korekta
17.02.2020
4/2020 Raport kwartalny - IV kwartał 2019
11.02.2020
3/2020 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2019
05.02.2020
02/2020 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2019
13.01.2020
01/2020 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku HYDROPRESS SE

2019

05.11.2019
HYDROPRESS SE (9/2019) Raport kwartalny - III kwartał 2019
31.10.2019
HYDROPRESS SE (8/2019) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2019
01.08.2019
HYDROPRESS SE (7/2019) Raport kwartalny 2Q2019
31.05.2019
HYDROPRESS SE (6/2019) Raport Roczny za 2018
09.05.2019
HYDROPRESS SE (5/2019) Rarport kwartalny 1Q2019
06.05.2019
HYDROPRESS SE (4/2019) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2019
05.02.2019
HYDROPRESS SE (3/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018
31.01.2019
HYDROPRESS SE (2/2019) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2018
02.01.2019
HYDROPRESS SE (1/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

2018

03.12.2018
HYDROPRESS SE (22/2018) Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
26.11.2018
HYDROPRESS SE (21/2018) Rejestracja zmiany Statutu dokonanej podczas NWZA w dniu 07.08.2018 r. oraz rejestracja nowego członka Rady Administrującej
08.11.2018
HYDROPRESS SE (20/2018) Raport kwartalny za okres 07-09/2018
16.08.2018
HYDROPRESS SE (19/2018) Raport okresowy 2Q2018 - korekta
13.08.2018
HYDROPRESS SE (18/2018) Raport kwartalny 2Q18
09.08.2018
HYDROPRESS SE (17/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2018
07.08.2018
HYDROPRESS SE (16/2018) Wprowadzone Zmiany Statutu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE z dnia 07 sierpnia 2018 roku
27.07.2018
HYDROPRESS SE (15/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018
18.07.2018
HYDROPRESS (14/2018) Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
06.07.2018
HYDROPRESS (13/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
07.06.2018
HYDROPRESS SE (12/2018) Rejestracja spółki zależnej.
05.06.2018
HYDROPRESS SE (11/2018) Raport Roczny 2017
30.05.2018
HYDROPRESS SE (10/2018) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2017
16.05.2018
HYDROPRESS SE (9/2018) Korekta raportu nr 08/2018
09.05.2018
HYDROPRESS SE (7/2018) Raport kwartalny 1Q2018
09.05.2018
HYDROPRESS SE (8/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej Akcji serii C
21.03.2018
HYDROPRESS SE (5/2018) Zmiana firmy spółki zależnej
21.03.2018
HYDROPRESS SE (6/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
12.02.2018
HYDROPRESS SE (4/2018) Raport kwartalny 4q2018
01.02.2018
HYDROPRESS SE (3/2018) Wprowadzone Zmiany Statutu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE z dnia 1 lutego 2018 roku
03.01.2018
Zmiana firmy spółki zależnej
03.01.2018
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

2017

20.12.2017
Zakończenie subskrypcji akcji serii B
14.12.2017
Treść Uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13.12.2017
14.12.2017
Odwołanie Członka Rady Administrującej
14.12.2017
Powołanie Członka Rady Administrująca
14.12.2017
Wprowadzone Zmiany Statutu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE z dnia 13 grudnia 2017
05.11.2017
Wyniki kwartalne 3Q2017 // Quarterly Report 3Q2017
05.11.2017
Wyniki kwartalne 3Q2017 // Quarterly Report 3Q2017
30.08.2017
Informacja nt WZA
22.08.2017
Zmiana firmy przedsiębiorstwa // Change of the name of company AERFINANCE SE
09.08.2017
Nadanie nr LEI w systemie KDPW // LEI number identification AERFINANCE SE
02.08.2017
Raport Okresowy za IIQ 2017 // Quarterly report for IIQ2017 AERFINANCE SE
29.06.2017
Wprowadzone zmiany Statutu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aerfinance SE w dniu 29 czerwca 2017 AERFINANCE SE
29.06.2017
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AERFINANCE SE
01.06.2017
Planowane zmiany Statutu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aerfinance SE w dniu 29 czerwca 2017 AERFINANCE SE
31.05.2017
Raport Roczny AERFINANCE SE
31.05.2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AERFINANCE SE
08.05.2017
Raport kwartalny za 1q2017. Quarter report for 1Q2017 AERFINANCE SE
05.05.2017
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 1q2017 AERFINANCE SE
09.03.2017
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem AERFINANCE SE
03.02.2017
Raport Kwartalny 4q2016 // Quarterly report 4q2016 AERFINANCE SE
01.02.2017
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu za 4Q2016 AERFINANCE SE

2016

22.11.2016
Raport kwartalny 3Q 2016 - uzupełnienie // Quarterly Report 3Q 2016 - adjustment AERFINANCE SE
01.11.2016
3Q16 Raport kwartalny // 3Q16 Quarterly Report AERFINANCE SE
01.08.2016
Raport kwartalny 2q2016 // Quarterly Report 2Q2016 AERFINANCE SE
06.07.2016
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Material Information on subsidiary AERFINANCE SE
29.06.2016
Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy // Minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders AERFINANCE SE
11.06.2016
Raport Roczny 2015 - uzupełnienie AERFINANCE SE
10.06.2016
Raport Roczny cz 2 AERFINANCE SE
10.06.2016
Raport Roczny cz 1 AERFINANCE SE
03.06.2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy // Notice Of Ordinary General Meeting of Shareholders AERFINANCE SE
13.05.2016
Raport kwartalny 1Q2016 // Quarterly Report 1Q2016 AERFINANCE SE
09.05.2016
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Material Information on subsidiary AERFINANCE SE
06.04.2016
Sfinalizowanie transakcji zbycia udziałów przez spółkę zależną // Finalization the sale of shares by a subsidiary AERFINANCE SE
01.04.2016
Rejestracja przekształcenia spółki zależnej // Registration of Conversion of subsidiary AERFINANCE SE
25.03.2016
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy // Minutes of Extraordinary General Meeting AERFINANCE SE
02.03.2016
Zmiana ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
26.02.2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
26.02.2016
Odstąpienie od umowy sprzedaży pakietu akcji
22.02.2016
Raport kwartalny 4Q 2015 - uzupełnienie
17.02.2016
Zbycie udziałów przez spółkę zależną
01.02.2016
Raport kwartalny 4Q2015
21.01.2016
Likwidacja spółki zależnej
05.01.2016
Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2016

2015

30.12.2015
Przekształcenie spółki zależnej
16.11.2015
Raport kwartalny 3Q 2015 - uzupełnienie
06.11.2015
Częściowe Wyjście z inwestycji
02.11.2015
Raport kwartalny 3Q2015
29.10.2015
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego AERFINANCE SE
24.10.2015
Zmiana firmy podmiotu zależnego
17.09.2015
Zmiana adresu siedziby Emitenta
04.08.2015
Częściowe wyjście z inwestycji
03.08.2015
Raport kwartalny 2Q 2015 - uzupełnienie
30.07.2015
Raport kwartalny 2Q2015
30.07.2015
Likwidacja spółki portfelowej
29.07.2015
Korekta raportu bieżącego 17/2015
29.07.2015
Nominowanie Dyrektora Wykonawczego i Prezesa Rady Administrującej
29.07.2015
Zbycie udziałów przez spółkę zależną
27.07.2015
Uchwała o zmianie formy prawnej spółki zależnej
25.07.2015
Zmiana siedziby Emitenta
09.07.2015
Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
29.06.2015
Raport Roczny 2014
24.06.2015
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Udziałowców AERFINANCE SE
16.06.2015
Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2014 AERFINANCE SE
28.05.2015
Rozszeżenie przedmiotu działalność w spółce zależnej
28.05.2015
Rejestracja nowej serii akcji w podmiocie zależnym
30.04.2015
Raport kwartalny 1Q2015
02.04.2015
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
09.03.2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Udziałowców AERFINANCE SE
04.02.2015
Otrzymanie certyfikatu w sprawie przeniesienia siedziby Emitenta do Polski
04.02.2015
Podpisanie Listu Nominacyjnego
02.02.2015
Rarport kwartalny 4q2014
12.01.2015
Korekta Raportu Bieżącego nr 1/2015
08.01.2015
Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2015

2014

30.12.2014
Rejestracja podwyższenia kapitału
30.12.2014
Zawarcie umowy Lock up przez spółkę zależną
22.12.2014
Finalizacja transakcji sprzedaży pakietu akcji
19.12.2014
Sprzedaż pakietu akcji przez spółkę zależną
15.12.2014
Protokół z Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
11.12.2014
Podwyższenie kapitału zakładowego przez spółkę zależną i objęcie udziałów
24.11.2014
Sprzedaż pakietu akcji przez spółkę zależną
19.11.2014
Powołanie spółki zależnej
18.11.2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Udziałowców AERFINANCE SE
03.11.2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Udziałowców AERFINANCE SE
31.10.2014
Raport kwartalny 3Q2014 AERFINANCE SE
28.10.2014
Rezygnacja z badania sprawozdań finansowych Emitenta
08.10.2014
Korekta Raportu Bieżącego nr 25/2014
08.10.2014
Nabycie nowych udziałów przez spółkę zależną
17.09.2014
Korekta raportu 23/2014
11.09.2014
Nabycie nowego podmiotu
19.08.2014
Likwidacja spółki zależnej
31.07.2014
Raport kwartalny 2Q2014 AERFINANCE SE
18.07.2014
Rejestracja zmiany formy prawnej
09.07.2014
Podpisanie Listu Intencyjnego
25.06.2014
Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
23.06.2014
Raport roczny 2013 AERFINANCE SE
14.06.2014
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013 AERFINANCE SE
22.05.2014
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
22.05.2014
Informacja o zawarciu kontraktu na usługi doradcze przez jednostkę zależną
14.05.2014
Raport kwartalny 1Q2014
09.05.2014
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Udziałowców AERFINANCE SE
28.04.2014
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za 1Q2014
25.04.2014
Strategia Rozwoju na lata 2014-2015
31.01.2014
Raport Kwartalny
31.01.2014
Uzyskanie zgody PARP na udział w ofercie prywatnej podmiotu zależnego
31.01.2014
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
22.01.2014
Informacja aktualizująca do raportu 40/2012
16.01.2014
Zawiązanie nowej spółki przez Spółkę Zależną
14.01.2014
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
04.01.2014
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez spółkę zależną
02.01.2014
Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2014

2013

10.12.2013
Zawiązanie nowej spółki przez Spółkę Zależną
19.11.2013
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
14.11.2013
Raport Kwartalny
31.10.2013
Korekta raportu 42/2013
31.10.2013
Istotna informacja
30.10.2013
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
04.10.2013
Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz Spółkę Zależną
25.09.2013
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
25.09.2013
Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz Spółkę Zależną
18.09.2013
Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz Spółkę Zależną
12.09.2013
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
03.09.2013
Korekta raportu 34/2013
03.09.2013
Objęcie udziałów przez spółkę zależną
28.08.2013
Informacja dotycząca spółki zależnej
14.08.2013
Raport Kwartalny
02.08.2013
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
31.07.2013
Naruszenie obowiązku informacyjnego
30.07.2013
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
30.07.2013
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
26.07.2013
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
11.07.2013
Zmiany w umowie spółki zawiązanej przez podmiot zależny
02.07.2013
Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
01.07.2013
Zawiązanie nowej spółki przez Spółkę Zależną
17.06.2013
Raport Roczny 2012
17.06.2013
Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz Spółkę Zależną
17.06.2013
Raport Kwartalny
14.06.2013
Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz Spółkę Zależną
11.06.2013
Ostatecznie rozliczenie transakcji zbycia udziałów
28.05.2013
Podniesienia kapitału zakładowego w spółce zależnej
15.05.2013
Raport Kwartalny
30.04.2013
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
26.04.2013
Zmiana roku księgowego emitenta
27.03.2013
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
23.03.2013
Zawiązanie nowej spółki przez Spółkę Zależną
15.03.2013
Raport Kwartalny
14.03.2013
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
14.03.2013
Zarejestrowanie akcji objętych przez spółkę zależną
19.02.2013
Zawiązanie nowej spółki przez Spółkę Zależną
25.01.2013
Spłata zobowiązania
22.01.2013
Istotna informacja dotycząca wykonania umowy zbycia udziałów
07.01.2013
Zwrot niewykorzystanych środków przez spółkę zależną
06.01.2013
Istotna informacja dotycząca wykonania umowy zbycia udziałów
02.01.2013
Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2013
02.01.2013
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej