Inkubator

Hydropress jest partnerem biznesowym AMPLO VC sp. z o. o., beneficjenta programu grantowego pt. „AMPLO VC – fundusz wsparcia projektów w fazie Proof of Principle i Proof of Concept”. Projekt uzyskał dofinansowanie na kwotę 50.000.000 PLN w ramach Poddziałania 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Hydropress dążąc do ciągłego rozwoju technologii wykorzystywanej w myjniach samochodowych HYDROPRESS współpracuje z inkubatorem technologicznym H2O Incubator sp. z o .o., który z sukcesem zrealizował niemal 50 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 40 mln złotych.

Kogo poszukujemy?

Prowadzimy nabór atrakcyjnych projektów, które można rozwijać w oparciu o posiadane przez nas zasoby, kompetencje i doświadczenie. Jesteśmy zainteresowani projektem już na bardzo wczesnym etapie jego zaawansowania (tzw. „seed”). Nasze wsparcie to m.in. inwestycja kapitałowa, doradztwo w każdym aspekcie działania, pomoc w komercjalizacji projektu, wsparcie marketingowe, rozbudowane kontakty biznesowe, dostęp do zaplecza produkcyjnego oraz kanałów sprzedażowych.

Aktywnie poszukujemy pomysłów z obszaru innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych w następujących segmentach:

  • Automatyka i robotyka
  • ICT/IT - w tym Internet of Things, Big Data i Machine learning
  • Procesy technologiczne
  • Innowacyjne materiały
  • Inteligentne technologie
  • OZE (Odnawialne Źródła Energii)

Cele i założenia

Ideą współpracy jest rozwój innowacyjnych i nowatorskich przedsięwzięć opartych na ambitnych założeniach i wysokim potencjale wzrostu. Umożliwiamy dokapitalizowanie projektów przy jednoczesnej dywersyfikacji ryzyka rozłożonego między pomysłodawcę a inwestora. Umożliwiamy dalszy rozwój projektu i efektywną realizację celów inwestycyjnych gwarantujących wzrost wartości firmy.

Szczególnie cenimy rozwiązania dedykowane właścicielom myjni, w pełni wykorzystujące przestrzeń wokół niej oraz korzystnie wpływające na konkurencyjność i atrakcyjność obiektu w regionie. Poszukujemy również rozwiązań, które zwiększą efektywność ekonomiczną myjni poprzez obniżkę jej kosztów operacyjnych. Indywidualnie i rzetelnie analizujemy każde przedsięwzięcie.

Etapy działania

Zgłoszenie projektu

Zgłoszenie projektu

Przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres inkubator@hs-system.pl prezentacji uwzględniającej opis przedsięwzięcia, pomysłodawcy, grupy docelowej, modelu biznesowego, analizę konkurencji oraz określenie zakresu wsparcia.

Analiza i selekcja projektów

Analiza i selekcja projektów

Wstępna ocena projektów, badanie ich potencjału rynkowego, perspektywiczności, komercjalizacji oraz generowania zysków.

Pogłębiona analiza projektów

Pogłębiona analiza projektów

Rozbudowana analiza pozytywnie zakwalifikowanych projektów. Weryfikacja wiedzy, doświadczenia i kompetencji Pomysłodawcy. Przygotowanie analizy opłacalności inwestycji, studium jej wykonalności oraz ocena wielkości zapotrzebowania kapitałowego.

Preinkubacja

Preinkubacja

Opracowanie szczegółowego biznesplanu, ustalenie harmonogramu prac, zrewidowanie założeń biznesowych, tworzenie prototypu/wersji testowych projektu oraz ustalenie szczegółowych warunków wejścia inwestycyjnego.

Wejście kapitałowe (inwestycja)

Wejście kapitałowe (inwestycja)

Zawarcie umowy inwestycyjnej, dokapitalizowanie projektu, realizacja celów biznesowych i działania zmierzające do komercyjnego sukcesu projektu.

Zgłoś swój projekt

W trybie ciągłym poszukujemy atrakcyjnych pojektów. Gwarantujemy pełną poufność Państwa danych i zgłaszanego pomysłu.

Załącznik projektu może zostać wysłany mailem na adres: inkubator@hs-system.pl