Raporty giełdowe

2021

2020

21.12.2020 25/2020 Informacja o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców spółki zależnej
03.12.2020 24/2020 Korekta raportu 23/2020 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Hydropress SE
02.12.2020 23/2020 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Hydropress SE w dniu 02.12.2020 r.
02.12.2020 22/2020 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 02.12.2020 r.
13.11.2020 21/2020 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Hydropress SE z Hydropress Operations Sp. z o.o.
05.11.2020 19/2020 Korekta raportu 18/2020 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
05.11.2020 20/2020 Informacja o postępowaniu układowym podmiotu zależnego
04.11.2020 18/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 02.12.2020 r.
30.10.2020 17/2020 Informacja o uzgodnieniu planu połączenia i pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Hydropress SE z Hydropress Operations Sp. z o.o.
01.10.2020 16/2020 Nabycie udziałów w spółce Hydropress Operations sp. z o. o.
09.09.2020 15/2020 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 09.09.2020 r.
09.09.2020 14/2020 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 09.09.2020 r.
13.08.2020 13/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09.09.2020 r.
13.08.2020 12/2020 Informacja o przyjęciu propozycji układowych przez podmiot zależny
29.07.2020 11/2020 Likwidacja spółki zależnej.
29.06.2020 10/2020 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 29.06.2020 r.
29.06.2020 09/2020 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Hydropress SE w dniu 29.06.2020
29.06.2020 08/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2020 r.
01.06.2020 07/2020 Informacja o Uchwale nr 407/2020 Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii C
01.06.2020 08/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2020 r.
09.04.2020 06/2020 Otwarcie Przyśpieszonego Postępowania układowego przez spółkę zależną.
17.02.2020 05/2020 Opóźniona informacja poufna: Złożenie przez Spółkę zależną wniosku o otwarcie Przyśpieszonego Postępowania Układowego
17.02.2020 04/2020 Podpisanie umowy ramowej z Grupą Lotos.
13.01.2020 3/2020 Likwidacja spółki Zależnej HYDROPRESS SE
07.01.2020 2/2020 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 07.01.2020 r.
07.01.2020 1/2020 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Hydropress SE w dniu 07.01.2020 r.

2019

10.12.2019 26/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07.01.2020 r.
27.11.2019 25/2019 Rezygnacja Członka Rady Administrującej
28.10.2019 24/2019 Powołanie Dyrektora Wykonawczego w Hydropress SE
02.10.2019 23/2019 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 02.10.2019 r.
02.10.2019 22/2019 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Hydropress SE w dniu 02.10.2019 r.
01.10.2019 21/2019 Informacja o podpisaniu Umowy Dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
18.09.2019 20/2019 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress SE zwołanego na dzień 02.10.2019 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza
05.09.2019 19/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 02.10.2019 r.
12.08.2019 18/2019 Rejestracja zmiany siedziby Emitenta
04.07.2019 17/2019 Informacja o wyniku postępowania ofertowego.
27.06.2019 16/2019 Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 27.06.2019 r.
27.06.2019 15/2019 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Hydropress SE w dniu 27.06.2019 r.
31.05.2019 14/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.06.2019
20.05.2019 13/2019 Informacja o wykreśleniu spółki zależnej z rejestru przedsiębiorców
29.01.2019 12/2019 Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na WZA Hydropress SE w dniu 29.01.2019 r.
29.01.2019 11/2019 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 29.01.2019 r.
29.01.2019 10/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
29.01.2019 9/2019 Powiadomienie o transakcjach w trybie art 19 ust 1 rozporządzenie MAR
29.01.2019 8/2019 Korekta raportu 6/2019 Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust 3 rozporządzenia MAR
29.01.2019 7/2019 Korekta raportu 3/2019 Zawarcie porozumienia pomiędzy Hydropress SE a Fince Holding S. A. w sprawie integracji kapitałowej i operacyjnej
29.01.2019 6/2019 Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust 3 rozporządzenia MAR
29.01.2019 5/2019 Zawiadomienie w trybie art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie
29.01.2019 4/2019 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie
29.01.2019 3/2019 Zawarcie porozumienia pomiędzy Hydropress SE a Fince Holding S. A. w sprawie integracji kapitałowej i operacyjnej
03.01.2019 02/2019 - Korekta raportu nr 1/2019 Zwołanie NWZA na dzień 29.01.2019
02.01.2019 01/2019 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.01.2019

2018

22.10.2018 Zbycie udziałów w spółce zależnej
07.08.2018 Korekta raportu 15/2018 Hydropress SE z dnia 09.07.2018
07.08.2018 Uchwały podjęte podczas WZA Hydropress SE w dniu 07.08.2018 r.
07.08.2018 Lista akcjonariuszy powyżej 5 % na WZA Hydropress SE w dniu 07 sierpnia 2018
09.07.2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07 sierpnia 2018
03.07.2018 Uchwały podjęte podczas WZA Hydropress SE w dniu 03.07.2018
03.07.2018 Lista akcjonariuszy powyżej 5 % na WZA Hydropress w dniu 3 lipca 2018
15.06.2018 Zawiadomienia - korekta
05.06.2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 03.07.2018
29.05.2018 Rezygnacja członka Rady Administrującej
24.05.2018 Informacja uzyskana w trybie art 70 Ustawy o ofercie _korekta_
13.05.2018 Informacja uzyskana w trybie art 70 Ustawy o ofercie (korekta)
28.03.2018 Zmiana stanu posiadania
23.03.2018 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania
23.03.2018 Informacja o zmianie stanu posiadania
23.03.2018 Otrzymana informacja w trybię art 19 ust 3 MAR
21.03.2018 Wykreślenie spółki zależnej z rejestru przedsiębiorców
22.02.2018 Likwidacja spółki zależnej
01.02.2018 Lista akcjonariuszy posidających co najmniej 5% na NWZA w dniu 01.02.2018
01.02.2018 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 1 lutego 2018
10.01.2018 Wykreślenie spółki zależnej z rejestru KRS
05.01.2018 Zwoładnie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 01.02.2018

2017

21.12.2017 Sprostowanie Protokołu NWZA z dnia 13.12.2017
20.12.2017 Przejęcie mniejszościowego pakietu Cleanprofit sp. z o.o.
14.12.2017 Uchwała Rady Administrujacej w zakresie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B oraz serii C
14.12.2017 Przejęcie większościowego pakietu Cleanprofit sp. z o.o.
13.12.2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na NWZA
13.12.2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
15.11.2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
30.10.2017 Informacja o połączeniu spółek zależnych
09.10.2017 Wykreślenie spółki zależnej z rejestru przedsiębiorców
26.09.2017 Wykreślenie spółki zależnej z rejestrów przedsiębiorców
17.08.2017 Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Material information
26.07.2017 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA
07.07.2017 Informacja o transkacji uzyskana w trybie art 19 Rozporządzenia MAR
07.07.2017 Informacja o transakcji uzyskania w trybie art 19 MAR
29.06.2017 Likwidacja spółki zależnej
29.06.2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
29.06.2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
01.06.2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
31.05.2017 Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
09.05.2017 Rejestracja połączenia spółek zależnych
07.04.2017 Zakup udziałów oraz zmiana nazwy spółki zależnej
09.02.2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA
09.02.2017 Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
03.02.2017 Likwidacja spółki zależnej
12.01.2017 Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2017
12.01.2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
09.01.2017 Połączenie spółek zależnych Połączenie spółek zależnych

2016

2015

2014

2013

2021

2020

2019

2018

03.12.2018 HYDROPRESS SE (22/2018) Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
26.11.2018 HYDROPRESS SE (21/2018) Rejestracja zmiany Statutu dokonanej podczas NWZA w dniu 07.08.2018 r. oraz rejestracja nowego członka Rady Administrującej
08.11.2018 HYDROPRESS SE (20/2018) Raport kwartalny za okres 07-09/2018
16.08.2018 HYDROPRESS SE (19/2018) Raport okresowy 2Q2018 - korekta
13.08.2018 HYDROPRESS SE (18/2018) Raport kwartalny 2Q18
09.08.2018 HYDROPRESS SE (17/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2018
07.08.2018 HYDROPRESS SE (16/2018) Wprowadzone Zmiany Statutu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE z dnia 07 sierpnia 2018 roku
27.07.2018 HYDROPRESS SE (15/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018
18.07.2018 HYDROPRESS (14/2018) Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
06.07.2018 HYDROPRESS (13/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
07.06.2018 HYDROPRESS SE (12/2018) Rejestracja spółki zależnej.
05.06.2018 HYDROPRESS SE (11/2018) Raport Roczny 2017
30.05.2018 HYDROPRESS SE (10/2018) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2017
16.05.2018 HYDROPRESS SE (9/2018) Korekta raportu nr 08/2018
09.05.2018 HYDROPRESS SE (7/2018) Raport kwartalny 1Q2018
09.05.2018 HYDROPRESS SE (8/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej Akcji serii C
21.03.2018 HYDROPRESS SE (5/2018) Zmiana firmy spółki zależnej
21.03.2018 HYDROPRESS SE (6/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
12.02.2018 HYDROPRESS SE (4/2018) Raport kwartalny 4q2018
01.02.2018 HYDROPRESS SE (3/2018) Wprowadzone Zmiany Statutu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE z dnia 1 lutego 2018 roku
03.01.2018 Zmiana firmy spółki zależnej
03.01.2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

2017

20.12.2017 Zakończenie subskrypcji akcji serii B
14.12.2017 Treść Uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13.12.2017
14.12.2017 Odwołanie Członka Rady Administrującej
14.12.2017 Powołanie Członka Rady Administrująca
14.12.2017 Wprowadzone Zmiany Statutu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE z dnia 13 grudnia 2017
05.11.2017 Wyniki kwartalne 3Q2017 // Quarterly Report 3Q2017
05.11.2017 Wyniki kwartalne 3Q2017 // Quarterly Report 3Q2017
30.08.2017 Informacja nt WZA
22.08.2017 Zmiana firmy przedsiębiorstwa // Change of the name of company AERFINANCE SE
09.08.2017 Nadanie nr LEI w systemie KDPW // LEI number identification AERFINANCE SE
02.08.2017 Raport Okresowy za IIQ 2017 // Quarterly report for IIQ2017 AERFINANCE SE
29.06.2017 Wprowadzone zmiany Statutu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aerfinance SE w dniu 29 czerwca 2017 AERFINANCE SE
29.06.2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AERFINANCE SE
01.06.2017 Planowane zmiany Statutu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aerfinance SE w dniu 29 czerwca 2017 AERFINANCE SE
31.05.2017 Raport Roczny AERFINANCE SE
31.05.2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AERFINANCE SE
08.05.2017 Raport kwartalny za 1q2017. Quarter report for 1Q2017 AERFINANCE SE
05.05.2017 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 1q2017 AERFINANCE SE
09.03.2017 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem AERFINANCE SE
03.02.2017 Raport Kwartalny 4q2016 // Quarterly report 4q2016 AERFINANCE SE
01.02.2017 Informacja o zmianie terminu publikacji raportu za 4Q2016 AERFINANCE SE

2016

22.11.2016 Raport kwartalny 3Q 2016 - uzupełnienie // Quarterly Report 3Q 2016 - adjustment AERFINANCE SE
01.11.2016 3Q16 Raport kwartalny // 3Q16 Quarterly Report AERFINANCE SE
01.08.2016 Raport kwartalny 2q2016 // Quarterly Report 2Q2016 AERFINANCE SE
06.07.2016 Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Material Information on subsidiary AERFINANCE SE
29.06.2016 Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy // Minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders AERFINANCE SE
11.06.2016 Raport Roczny 2015 - uzupełnienie AERFINANCE SE
10.06.2016 Raport Roczny cz 2 AERFINANCE SE
10.06.2016 Raport Roczny cz 1 AERFINANCE SE
03.06.2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy // Notice Of Ordinary General Meeting of Shareholders AERFINANCE SE
13.05.2016 Raport kwartalny 1Q2016 // Quarterly Report 1Q2016 AERFINANCE SE
09.05.2016 Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Material Information on subsidiary AERFINANCE SE
06.04.2016 Sfinalizowanie transakcji zbycia udziałów przez spółkę zależną // Finalization the sale of shares by a subsidiary AERFINANCE SE
01.04.2016 Rejestracja przekształcenia spółki zależnej // Registration of Conversion of subsidiary AERFINANCE SE
25.03.2016 Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy // Minutes of Extraordinary General Meeting AERFINANCE SE
02.03.2016 Zmiana ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
26.02.2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
26.02.2016 Odstąpienie od umowy sprzedaży pakietu akcji
22.02.2016 Raport kwartalny 4Q 2015 - uzupełnienie
17.02.2016 Zbycie udziałów przez spółkę zależną
01.02.2016 Raport kwartalny 4Q2015
21.01.2016 Likwidacja spółki zależnej
05.01.2016 Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2016

2015

30.12.2015 Przekształcenie spółki zależnej
16.11.2015 Raport kwartalny 3Q 2015 - uzupełnienie
06.11.2015 Częściowe Wyjście z inwestycji
02.11.2015 Raport kwartalny 3Q2015
29.10.2015 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego AERFINANCE SE
24.10.2015 Zmiana firmy podmiotu zależnego
17.09.2015 Zmiana adresu siedziby Emitenta
04.08.2015 Częściowe wyjście z inwestycji
03.08.2015 Raport kwartalny 2Q 2015 - uzupełnienie
30.07.2015 Raport kwartalny 2Q2015
30.07.2015 Likwidacja spółki portfelowej
29.07.2015 Korekta raportu bieżącego 17/2015
29.07.2015 Nominowanie Dyrektora Wykonawczego i Prezesa Rady Administrującej
29.07.2015 Zbycie udziałów przez spółkę zależną
27.07.2015 Uchwała o zmianie formy prawnej spółki zależnej
25.07.2015 Zmiana siedziby Emitenta
09.07.2015 Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
29.06.2015 Raport Roczny 2014
24.06.2015 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Udziałowców AERFINANCE SE
16.06.2015 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2014 AERFINANCE SE
28.05.2015 Rozszeżenie przedmiotu działalność w spółce zależnej
28.05.2015 Rejestracja nowej serii akcji w podmiocie zależnym
30.04.2015 Raport kwartalny 1Q2015
02.04.2015 Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
09.03.2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Udziałowców AERFINANCE SE
04.02.2015 Otrzymanie certyfikatu w sprawie przeniesienia siedziby Emitenta do Polski
04.02.2015 Podpisanie Listu Nominacyjnego
02.02.2015 Rarport kwartalny 4q2014
12.01.2015 Korekta Raportu Bieżącego nr 1/2015
08.01.2015 Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2015

2014

30.12.2014 Rejestracja podwyższenia kapitału
30.12.2014 Zawarcie umowy Lock up przez spółkę zależną
22.12.2014 Finalizacja transakcji sprzedaży pakietu akcji
19.12.2014 Sprzedaż pakietu akcji przez spółkę zależną
15.12.2014 Protokół z Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
11.12.2014 Podwyższenie kapitału zakładowego przez spółkę zależną i objęcie udziałów
24.11.2014 Sprzedaż pakietu akcji przez spółkę zależną
19.11.2014 Powołanie spółki zależnej
18.11.2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Udziałowców AERFINANCE SE
03.11.2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Udziałowców AERFINANCE SE
31.10.2014 Raport kwartalny 3Q2014 AERFINANCE SE
28.10.2014 Rezygnacja z badania sprawozdań finansowych Emitenta
08.10.2014 Korekta Raportu Bieżącego nr 25/2014
08.10.2014 Nabycie nowych udziałów przez spółkę zależną
17.09.2014 Korekta raportu 23/2014
11.09.2014 Nabycie nowego podmiotu
19.08.2014 Likwidacja spółki zależnej
31.07.2014 Raport kwartalny 2Q2014 AERFINANCE SE
18.07.2014 Rejestracja zmiany formy prawnej
09.07.2014 Podpisanie Listu Intencyjnego
25.06.2014 Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
23.06.2014 Raport roczny 2013 AERFINANCE SE
14.06.2014 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013 AERFINANCE SE
22.05.2014 Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
22.05.2014 Informacja o zawarciu kontraktu na usługi doradcze przez jednostkę zależną
14.05.2014 Raport kwartalny 1Q2014
09.05.2014 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Udziałowców AERFINANCE SE
28.04.2014 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za 1Q2014
25.04.2014 Strategia Rozwoju na lata 2014-2015
31.01.2014 Raport Kwartalny
31.01.2014 Uzyskanie zgody PARP na udział w ofercie prywatnej podmiotu zależnego
31.01.2014 Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
22.01.2014 Informacja aktualizująca do raportu 40/2012
16.01.2014 Zawiązanie nowej spółki przez Spółkę Zależną
14.01.2014 Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
04.01.2014 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez spółkę zależną
02.01.2014 Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2014

2013

10.12.2013 Zawiązanie nowej spółki przez Spółkę Zależną
19.11.2013 Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
14.11.2013 Raport Kwartalny
31.10.2013 Korekta raportu 42/2013
31.10.2013 Istotna informacja
30.10.2013 Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
04.10.2013 Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz Spółkę Zależną
25.09.2013 Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
25.09.2013 Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz Spółkę Zależną
18.09.2013 Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz Spółkę Zależną
12.09.2013 Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
03.09.2013 Korekta raportu 34/2013
03.09.2013 Objęcie udziałów przez spółkę zależną
28.08.2013 Informacja dotycząca spółki zależnej
14.08.2013 Raport Kwartalny
02.08.2013 Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
31.07.2013 Naruszenie obowiązku informacyjnego
30.07.2013 Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
30.07.2013 Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
26.07.2013 Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
11.07.2013 Zmiany w umowie spółki zawiązanej przez podmiot zależny
02.07.2013 Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
01.07.2013 Zawiązanie nowej spółki przez Spółkę Zależną
17.06.2013 Raport Roczny 2012
17.06.2013 Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz Spółkę Zależną
17.06.2013 Raport Kwartalny
14.06.2013 Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz Spółkę Zależną
11.06.2013 Ostatecznie rozliczenie transakcji zbycia udziałów
28.05.2013 Podniesienia kapitału zakładowego w spółce zależnej
15.05.2013 Raport Kwartalny
30.04.2013 Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
26.04.2013 Zmiana roku księgowego emitenta
27.03.2013 Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
23.03.2013 Zawiązanie nowej spółki przez Spółkę Zależną
15.03.2013 Raport Kwartalny
14.03.2013 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
14.03.2013 Zarejestrowanie akcji objętych przez spółkę zależną
19.02.2013 Zawiązanie nowej spółki przez Spółkę Zależną
25.01.2013 Spłata zobowiązania
22.01.2013 Istotna informacja dotycząca wykonania umowy zbycia udziałów
07.01.2013 Zwrot niewykorzystanych środków przez spółkę zależną
06.01.2013 Istotna informacja dotycząca wykonania umowy zbycia udziałów
02.01.2013 Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2013
02.01.2013 Istotna informacja dotycząca spółki zależnej