Relacje inwestorskie

Hydropress SE to dynamicznie rozwijająca się spółka holdingowa realizująca projekty typu start-up / early stage / M&A / project finance w Europie Środkowo Wschodniej. Celem funduszu jest zbudowanie, selekcjonowanie i efektywne zwiększanie wartości portfela inwestycyjnego, dbając o jego ciągły wzrost innowacyjności i konkurencyjności. Spółka oferuje swoim Inwestorom wieloletnie doświadczenie biznesowe, pełne zaangażowanie oraz atrakcyjną ofertę pozwalającą na osiągnięcie stabilnego zysku.

Notowania

--- PLN

--- %    --- PLN

 • Czas: ---
 • Wolumen: --- szt.
 • Kurs odniesienia: --- pln

Władze Spółki

władze spółki

Skład Rady Administrującej

 • Bartłomiej Krzysztof Herodecki - Prezes Rady Administrującej - Dyrektor Wykonawczy
 • Rafał Sławomir Tomkowicz - Członek Rady Administrującej
 • Dorota Żochowska - Członek Rady Administrującej
 • Mateusz Szewczyk - Członek Rady Administrującej
 • Marek Szczukowski - Członek Rady Administrującej

Akcjonariat

stan na 29.01.2019

Akcjonariusz Liczba akcji Udział %
Bartłomiej Herodecki 5 895 193 31,78%
Adam Załucki 2 793 796 15,06%
Marek Szczukowski 1 483 262 8,00%
Tomasz Poznański 1 483 262 8,00%
Dariusz Ilski 1 088 646 5,87%
Pozostali 5 806 298 31,30%
Razem 18 550 457 100,0%

Przydatne linki

Notyfikowanie transkacji

Notyfikowanie transakcji (zgodnie z Rozporządzeniem MAR)

W związku z wejściem w życie od dnia 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) osoby blisko związane* z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej Hydropress SE zobowiązane są do powiadamiania Spółki Hydropress SE i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Hydropress SE  

Procedura notyfikacji

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać na adresy e-mail do:

 1. Hydropress SE na adres: inwestorzy@hs-system.pl  
 2. Komisji Nadzoru Finansowego na adres: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

Załączniki

 1. Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
 2. Formularz powiadamiania o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

*Osoba blisko związana oznacza:

 1. małżonka;
 2. dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
 3. członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
 4. osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Hydropress SE lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosićkorzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby. 

  Dane podstawowe

  Siedziba:
  Hydropress Spółka Europejska
  Miszewko, ul. Słoneczna 43
  80-297 Banino

  Dane rejestrowe:
  KRS: 0000568547
  NIP: 5223034398
  REGON: 362124470
  LEI: 2594006UNRDA16C0EP76
  Kapitał zakładowy: 1 113 027,42 EUR

  Dane kontaktowe:
  E. inwestorzy@hs-system.pl

  Animator rynku:
  Dom Maklerski BDM S. A.
  ul. Stojałowskiego 27
  43-300 Bielsko-Biała
  T. 33 812 84 40
  Fax. 33 812 84 42