Zamknięty obieg wody
HydroFlow

Innowacyjny, ekonomiczny i ekologiczny system zamkniętego obiegu wody HYDROFLOW, pozwalający na odzyskanie około 80% wody użytkowej i ponowne jej wykorzystanie w procesie mycia pojazdów.

System recyklingu wody oczyszcza ścieki z pozostałości związków oleistych, soli, drobnych owadów, piachu oraz środków chemicznych wykorzystywanych do mycia i pielęgnacji pojazdów. Specjalistyczne urządzenia i moduły tworzące układ zamknięty, rozkładają zanieczyszczenia na następujące po sobie etapy oczyszczania: sedymentacja, napowietrzanie, klarowanie i filtrowanie.

Jak działa HydroFlow?

System działa w pełni automatycznie i bezobsługowo, opierając się na trwałych i solidnych komponentach oraz czujnikach, umieszczonych w przynależącym do myjni kontenerze technologicznym.

Zbiorniki odpowiadające za oczyszczanie wody i jej prawidłową filtrację są umieszczone w ziemi pod posadzką myjni, co gwarantuje ich stałą integralność w układzie oraz optymalną pracę.

Zyskaj więcej

HYDROFLOW pozwala znacznie zredukować koszty myjni bezdotykowej zmniejszając opłaty za pobór wody i odprowadzanie zanieczyszczonych ścieków przemysłowych. W przypadku nieruchomości bez dostępu do urządzeń kanalizacyjnych, system oczyszczania HYDROFLOW umożliwia stworzenie rentownego i stabilnego biznesu w postaci myjni, bez powiększania kosztów eksploatacyjnych z tytułu codziennego wywozu nieczystości.

Główne korzyści

Niskie koszty eksploatacyjne z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków przemysłowych

Możliwość uzyskania dofinansowania z uwagi na proekologiczny charakter inwestycji

Możliwość budowy myjni w lokalizacjach bez dostępu do kanalizacji

Wysoka wydajność i jakość wody w układzie

Automatyczny proces cyrkulacji pomiędzy zasobnikiem, zbiornikami i filtrem zapewniający natlenienie cieczy, neutralny zapach oraz wstrzymanie rozwoju glonów

Wodoszczelna i solidna konstrukcja zbiorników, urządzeń i elementów o dużej wytrzymałości

Proekologiczny wizerunek biznesu i troska o środowisko naturalne

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!