Zamknięty obieg wody HydroFlow

System recyklingu wody HydroFlow, pozwalający na
odzyskanie do 74%* wody użytkowej i ponowne jej
wykorzystanie w procesie mycia pojazdów.

System odzysku wody to:

Ekologia

Wysoka oszczędność wody w środowisku oraz zmniejszenie zanieczyszczeń gleb i wód powierzchniowych, szczególnie w czasach zagrożenia suszą.

Ekonomia

Redukcja poboru wody przyczyniająca się obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zmniejszenia opłat z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków przemysłowych.

Innowacja

Nowoczesność i użyteczność jedynego na rynku systemu recyklingu wody gwarancją wydajności i możliwości dofinansowania z uwagi na innowacyjny charakter inwestycji.

Zainteresowany?
Zamów system HydroFlow do swojej myjni i zacznij oszczędzać.

Schemat zamkniętego obiegu wody

Główne korzyści

Niskie koszty eksploatacyjne z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków przemysłowych

Możliwość uzyskania dofinansowania z uwagi na proekologiczny charakter inwestycji

Wysoka wydajność i jakość wody w układzie

Autonomiczny i bezobsługowy system

Budowa myjni w lokalizacjach bez dostępu do kanalizacji, lub rejonie z trudnym dostępem do wody z sieci

Automatyczny proces cyrkulacji pomiędzy zasobnikiem, zbiornikami i filtrem zapewniający natlenienie cieczy, neutralny zapach oraz wstrzymanie rozwoju glonów

Wodoszczelna i solidna konstrukcja zbiorników, urządzeń i elementów o dużej wytrzymałości

Proekologiczny wizerunek biznesu i troska o środowisko naturalne

Jak działa HydroFlow?

System recyklingu wody pozwala na oczyszczenie ścieków z pozostałości związków oleistych, soli, drobnych owadów, piachu oraz środków chemicznych wykorzystywanych do mycia i pielęgnacji pojazdów. System jest zbudowany z urządzeń i modułów rozkładających właściwe zanieczyszczenia na cztery etapy oczyszczania:

  1. Etap 1: Sedymentacja Pierwszy etap oczyszczania zachodzący na drodze procesów mechanicznych i fermentacji beztlenowej. Cząstki zanieczyszczeń opadają na dno osadnika.

  2. Etap 2: Napowietrzanie Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają do wypełnionego bakteriami tlenowymi bio-zbiornika, w którym następuje rozkład substancji organicznych. Dodatkowo, dyfuzory umieszczone na dnie zbiornika napowietrzają ścieki eliminując z nich pozostałe cząstki zanieczyszczeń.

  3. Etap 3: Klarowanie Odsączone ścieki wpływają do kolejnego zbiornika i są poddawane procesowi klarowania, oddzielając zawiesiny po oczyszczaniu biologicznym.

  4. Etap 4: Filtrowanie Powstała woda pościekowa przepływa do samoczyszczącego się, głębokiego filtra piaskowego, który usuwa najmniejsze pozostałe zanieczyszczenia i włącza oczyszczoną wodę użytkową ponownie do obiegu.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!