Zainwestuj we własną myjnię

Dysponujemy sprawdzonym konceptem biznesowym, odnoszącym sukcesy zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym w Europie Środkowo Wschodniej.

HYDROPRESS wykorzystuje najlepszej jakości materiały oraz oferuje lokalizacje o wysokim potencjale ekonomicznym determinujące stabilne, rentowne i długookresowe źródło przychodów.

Zalety oferty

Krok 1 - Gwarantujemy wsparcie

Gwarantujemy wsparcie

techniczne, technologiczne i finansowe

Krok 2 - Pozyskujemy pozwolenie na budowę

Pozyskujemy pozwolenie na budowę

przygotowując szybko i bezbłędnie całą dokumentację

Krok 3 - Oferujemy technologię

Oferujemy technologię

z najniższymi kosztami eksploatacji na rynku

Krok 4 - Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę

Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę serwisową

gwarancyjną i pogwarancyjną

Krok 5 - Audyt lokalizacji

Wykonujemy ocenę lokalizacji

na życzenie inwestora

Opis procesu inwestycyjnego

1.

Prezentacja oferty przez handlowca Hydropress

Kluczowy element rozpoczynający proces planowania inwestycji w myjnię bezdotykową.

2.

Decyzja o inwestycji

Przedstawienie dostępnych rozwiązań technologicznych i przygotowanie indywidualnej oferty w oparciu o oczekiwania inwestora.

3.

Analiza i akceptacja lokalizacji

Szczegółowy audyt lokalizacji własnej klienta, z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego i rentowności inwestycji.

4.

Ustalenie konfiguracji myjni

Wybranie optymalnie skonfigurowanej myjni z uwzględnieniem dostępnych programów mycia i wyposażenia uzupełniającego, które determinują atrakcyjność obiektu wśród klientów myjni.

5.

Realizacja projektu technicznego

Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotowej lokalizacji w postaci projektu architektoniczno – budowlanego z możliwością wystąpienia przez Hydropress z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

6.

Realizacja infrastruktury podziemnej

Uzyskanie pozwolenia na budowę warunkuje realizację prac związanych z infrastrukturą podziemną, w zakresie wykonania płyty posadzkowej i umieszczenia w niej ogrzewania podłogowego oraz instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

7.

Montaż technologii myjącej Hydropress

Po zakończeniu prac ziemnych następuje montaż bezdotykowej technologii mycia Hydropress na przygotowanym wcześniej podłożu.

8.

Uruchomienie obiektu i szkolenie obsługi technicznej

Skonfigurowanie i skalibrowanie wszystkich elementów składowych myjni i rozruch technologiczny obiektu. Szkolenie obsługi technicznej operatorów myjni umożliwiające swobodne i świadome administrowanie funkcjonującym obiektem.

9.

Przekazanie obiektu

Zgłoszenie odbioru przedmiotowej inwestycji do odpowiedniego urzędu i po otrzymaniu pozytywnej opinii oraz pozwolenia na użytkowanie, w pełni funkcjonujący obiekt jest przekazywany inwestorowi.

10.

Eksploatacja i opieka serwisowa

Udostępnienie klientom możliwości korzystania z bezdotykowej technologii myjącej Hydropress oraz stałe wsparcie inwestora w zakresie obsługi serwisowej oraz różnorodnych form działalności reklamowej ukierunkowanych na pozyskanie maksymalnej liczby zadowolonych klientów.